منجی

امام زمان

القاب و کنیه های امام زمان(عج)

مرحوم ثقة الاسلام نوری در بیان اسماء شریفه امام مهدی(عج) با استناد به آیات و روایات و کتب آسمانی پیشین و تعبیرات راویان و تاریخ نگاران تعداد 182 اسم و لقب برای حضرت(عج) ذکر می کند و مدعی است که در این مقام از استنباط های شخصی  و استحان های غیر قطعی خود داری نموده است که در غیر این صورت چندین برابر این اسماء و القاب قابل استخراج از کتب مختلفه بود که از جمله است:

محمد،احمد،عبدالله،محمود،مهدی،برهان،حجت،حامد،خلف صالح،داعی،شرید صاحب،غایب،قائم،منتظر و...

کنیه های آن حضرت عبارتند از:ابوالقاسم(هم کنیه پیامبر(ص))،ابو عبدالله،اباصالح،ابوابراهیم،ابوالحسن و ابو تراب.

دراینجا به ذکر پاره ای عناوین و صفات که در ضمن زیارت های مختلفه و ادعیه ی مربوط به حضرت مهدی(عج)مورد تصریح قرار گرفته است اشاره داریم،با این امید که دقت و تاملی در آن ها ما را با شئونات مختلفه آن بزرگوار آشنا ساخته و مقاماتی را که غالبا از لسان معصومین (ع)در ضمن این دعاها  و زیارت ها برای امام دوازدهم(عج)بر شمرده است برایمان روشن تر سازد.

قابل ذکر اینکه تمام این عناوین و اوصاف به طور خاص در مورد حضرت مهدی (عج)وارد گردیده اگر چه بسیاری از آنها در مورد سایر امامان بزرگوار اسلام(ع)نیز می تواند مصداق داشته باشد.

دیگر اینکه آنچه ذکر می شود نه به ادعای اسم یا لقب آن حضرت بلکه به عنوان بهره وری از تعابیر موجود در نصوص زیارت و دعاست،اعم از اینکه واژه ای مفرد یا جمله ای توصیفی باشد.

1.بقیة الله: باقیمانده خدا در زمین.

2.خلیفة الله: جانشین خدا در میان خلایق.

3.وجه الله : مظهر جمال و جلال خدا،سمت و سوی الهی که اولیای حق را به او دارند.

4.باب الله: دروازه همه معارف الهی،دری که خدا جویان برای ورود به ساحت قدس الهی قصدش را می کنند.

5.داعی الله: دعوت کننده الهی،فرا خواننده ی مردم به سوی خدا،منادی راستین هدایت الی الله.

6.سبیل الله:راه خدا،که هر کس سلوکش را جز در راستای آن قرار دهد سرانجامی جز هلاکت نخواهد داشت.

7.ولی الله:سر سپرده به ولایت خدا و حامل ولایت الهی،دوست خدا.

8.حجة الله: حجت خدا،برهان پروردگار،آن کس که برای هدایت در دنیا،و حساب در آخرت به او احتجاج می کنند.

9.نور الله: نور خاموشی ناپذیر خدا،ظاهر کننده همه معارف و حقایق توحیدی،مایه هدایت رهجویان.

10.عین الله: دیده بیدار خدا در میان خلق،دیدبان هستی،چشم خدا در مراقبت کردار بندگان.

11.سلالة النبوة،فرزند نبوت،باقیمانده نسل پیامبران.

12.خاتم الاوصیاء:پایان بخش سلسه امامت،آخرین جانشین پیامبر(ص)

13.علم الهدی: پرچم هدایت،رایت همیشه افراشته در راه الله،نشان مسیر حقیقت.

14.سفینة النجاة: کشتی نجات،وسیله رهایی از غرقاب ضلالت، سفینه رستگاری.

15.عین الحیوة: چشمه زندگی، منبع حیات حقیقی.

16.القائم المنتظر: قیام کننده مورد انتظار، انقلابی بی نظیری که همه صالحان چشم انتظار قیام جهانی اویند.

17.العدل المشتهر:عدالت مشهور،تحقق بخش عدالت موعود.

18.السیف الشاهر: شمشیر کشیده حق، شمشیر از نیام بر آمده در اقامه عدل و داد.

19.القمر الزاهر:ماه درخشان، ماهتاب دلفروز شب های سیاه فتنه و جور.

20.شمس الظلام: خورشید آسمان هستی ظلمت گرفتگان، مهر تابنده در ظلمت زمین.

21.ربیع الانام: بهار مردمان، سر فصل شکوفایی انسان، فصل اعتدال خلایق.

22.نضرة الایام: طراوت روزگار ، شادابی زمان، سر سرسبزی دوباره تاریخ.

23.الدین الماثور: تجسم دین، تجسید آیین بر جای مانده از آثار پیامبران، خود دین، کیان آیین، روح مذهب.

24.الکتاب المسطور: قرآن مجسم، کتاب نوشته شده با قلم تکوین، معجزه پیامبر در هیئت بشری.

25.صاحب الامر: دارنده ولایت امر الهی، صاحب فرمان و اختیاردار شریعت.

26.صاحب الزمان: اختیار دار زمانه، فرمانده کل هستی به اذن حق.

27.مطهر الارض: تطهیر کننده زمین که مسجد خداست، از بین برنده ی پلیدی و ناپاکی از بسیط خاک.

28.ناشر العدل: بر پا دارنده عدالت، بر افرازنده ی پرچم عدل و داد در سراسر گیتی.

29.مهدی الامم: هدایتگر همه امت ها، راه یافته راهنمای همه طوایف بشریت.

30.جامع الکلم: گردآورنده همه کلمه ها بر اساس کلمه توحید،وحدت بخش همه صف ها.

31.ناصر حق الله: یاریگر حق خدا،یاور حقیقت.

32.دلیل ارادة الله: راهنمای مردم به سوی مقاصد الهی، راه بلد و راهبر انسا ن ها در راستای اراده خداوند.

33.الثائر بامر الله: قیام کننده به دستور الهی، برانگیخته به فرمان پروردگار، شورنده بر غیر خدا به امر خدا.

34.محیی المومنین: احیاگر مومنان، حیات بخش دل های اهل ایمان.

35.مبیر الکافرین:نابود کننده کافران،در هم شکننده کاخ کفر، هلاک کننده کفار.

36.معز المومنین:عزت بخش مومنان، ارزش دهنده اهل ایمان.

37.منجب المستضعفین:نجات دهنده مستضعفان، رهایی بخش استضعاف کشیدگان.

38.مذل الکافرین: خوار کننده کافران، در هم شکننده جبروت کفر پیشگان.

     اللهم عجل لولیک الفرج                                                    پایگاه تابستانی روح و ریحان-89

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:16  توسط تبسم  |